Virksomhedsplan, læreplan, evaluering af læreplan

Evaluering af Læreplan februar 2021 (docx - 1,1 MB)

 

 

 

Virksomhedsplan for Mini Ajax (pdf - 1,4 MB)

 

 

Den Styrkede pædagogiske læreplan (docx - 3,1 MB)

 

 

 

Kravene til den pædagogiske læreplan er fastlagt i Dagtilbudslovens § 8-10. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan: Læs mere om Dagtilbudsloven på borger.dk

 

I kan læse mere om de Pædagogiske Læreplaner på emu.dk