Forældrezonen

Om Dagligdagen i Mini Ajax

Mini Ajax åbner kl.7. Der tilbydes morgenmad indtil kl.7.45. Forældrene vasker hænder på deres barn, når de kommer om morgenen ved udendørs vasken. Børn og medarbejdere er på den lille legeplads indtil ca. kl.8.15. Herefter er børnene sammen med deres stue. Om vinteren, i den mørke og kolde tid, vil vi i stedet for at være på den lille legeplads om morgenen, være i fællesrummet.

 

Ved 9-tiden samles børnene på stuen eller udenfor, her tilbydes børnene frugt/grønsager, brød/rugbrød og vand. Inden vi spiser, synger vi nogle forskellige sange/fagtesange.


Efter morgensamlingen og til 10.30 er børnene delt i mindre grupper, hvor forskellige aktiviteter foregår. Vi bruger fællesrummet, yogarummet, legepladsen, Ajax-grunden som er området omkring legepladsen og grupperummene. Nogle aktiviteter er planlagte og voksenstyrede, andre vil være med udgangspunkt i hvad børnene lige nu er optagede af.


Børnene forventer vi afleveret inden kl.10.15. Det giver barnet mulighed for at sige farvel til sin forældre og have mulighed for at indgå i børnegruppen, inden vi skal spise frokost.


Frokost 10.30. Børnene spiser i mindre grupper sammen med en pædagogisk medarbejder. Alle dage varm mad, dog ikke fredag som er rugbrød med pålæg. Madplanen for uge kan ses ved indgangslågen og ved køkkenet.


Efter frokost bliver børnene skiftet, for herefter at blive lagt til at sove, enten i krybbe/barnevogn eller i sovepose på gulvet. Det er medarbejderne, som vurderer hvilke børn der sover henholdsvis ude som inde. Det vil ofte være ud fra princippet om, at de mindste børn sover i krybbe/barnevogn.


Børnene sover til de vågner. Som udgangspunkt vækker vi ikke børn, idet vi vurdere at barnet har brug for sin søvn for at hvile ud, og for at have mulighed for at kunne sove om aftenen. Et barn som er for træt kan have svært ved at sove om aftenen. Ved udfordringer, ser vi på barnets samlede søvn i løbet af et døgn, i samarbejde med forældrene.


Om eftermiddagen tilbydes børnene eftermiddagsmad, som f.eks. består af brød/rugbrød, smør og pålæg, grønsager/frugt og vand. Herefter leger børnene. Når det er muligt er vi på legepladsen om eftermiddagen. Ofte bliver der lukket uden for hele året rundt. Da der er færre voksne i huset om eftermiddagen, er denne struktureret anderledes end formiddagen. Der vil stadig foregå aktiviteter og lege igennem hele eftermiddagen.


De børn som er i Mini Ajax efter kl.16.15, vil være enten på legepladsen eller i fællesrummet. 16.15 får børnene tilbudt lidt brød/rugbrød, frugt og vand.


Mini Ajax - børn i bevægelse, lukker kl.17 mandag-torsdag og kl 16 om fredagen, hvorfor vi henstiller til at alle børn er hentet inden, således at døren kan låses kl.17 og kl 16 om fredagen, præcis.