3 primære sanser, Pædagogisk idræt og Selvhjulpenhed

De 3 primære sanser er medfødte sanser. Hos nogen børn er disse sanser ved fødslen ikke i balance og barnet kan have brug for ekstra stimulation. Hvis en eller flere af de 3 primære sanser ikke er i balance, kan barnet opleve vanskeligheder i bevægelser af kroppen, som herudover også påvirker samspillet med de andre børn og voksne, samt øvrige udviklingsmuligheder.

 

I Mini Ajax har vi fokus på de 3 primære sanser i vores daglige arbejde og stimulere jeres barn, så deres primære sanser bliver stimuleret igennem hele dagen, eftersom det er grundlæggende for en god motorisk udvikling.

 

Læs om de forskellige sanser, pædagogisk idræt og selvhjulpenhed, som vi arbejder med i hverdagen, ude i underpunkterne til venstre.