Forældrebestyrelsen og Institutionsbestyrelsen

 

Bestyrelsen i Mini Ajax er en to- strenget bestyrelse.

Institutionsbestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen, og er den overordnede bestyrelse, Institutionsbestyrelsen består af 2 forældrerepræsentanter fra forældrebestyrelsen, 2 repræsentanter fra Håndboldklubben Ajax, en repræsentant med interesse for at Mini Ajax, fortsat er en institution i udvikling, samt lederen.

 

Forældrebestyrelsen i Mini Ajax - Børn i bevægelse består af 6 repræsentanter og 2 suppleanter, hvor valg til forældrebestyrelsen sker på forældremøde i oktober. i forældrebestyrelsen er, 2 repræsentanter for personalet og lederen af Mini Ajax.

 

Som en del af forældrebestyrelsen får man indblik i institutionens liv og hverdag. Vi er med til at lægge den overordnede pædagogiske linje, selvfølgelig med udgangspunkt i og respekt for personalets store viden og praktiske erfaring i det konkrete arbejde med børnene. Vi inddrages også i beslutninger angående institutionens drift, både hvad angår økonomien og de personalemæssige forhold.

 

Arbejdet i forældrebestyrelsen er drevet af en god portion nysgerrighed, interesse og ikke mindst engagement i børnenes hverdag. Vi arbejder hele tiden på at gøre det gode samarbejde mellem forældre og personale endnu bedre blandt andet ved at komme med konkrete ideer og forslag til ting, som kunne gøres anderledes. Samtidig har vi et ønske om at styrke fællesskabet blandt forældrene i Mini Ajax, og her er et medlemskab af forældrebestyrelsen et rigtig godt sted at starte.

 

Brug os!

Du kan sende en besked via Aula til forældrebestyrelsens postkasse, hvor du kan skrive gode forslag, ris, ros eller bare en hurtig kommentar. På hvert forældrebestyrelsesmøde tømmer vi postkassen og tager stilling til det hele. Du kan også altid gå til en repræsentant, hvis der er emner, du synes, forældrebestyrelsen skal tage op.

 

  

Forældrebestyrelsen mødes ca. 4 gange om året.

 

Lovgrundlag

Vil du vide mere om lovgrundlaget for forældrebestyrelsen, henviser vi til Dagtilbudslovens § 14 vedrørende nedsættelse af bestyrelsen samt til § 15 vedrørende bestyrelsens arbejde. Du kan finde dagtilbudsloven her.

 

Du kan læse mere om kommunens rammer for forældrebestyrelsens arbejde på Københavns Kommunes hjemmeside.