Start for børn i Mini Ajax

Vi anbefaler at forældre bruger 14 dage på at støtte sit barn og sig selv i at lære Mini Ajax - børn i bevægelse, at kende. Den første uge oplever barnet at det er spændende og udfordrende at være i vuggestuen. I den anden uge begynder alvoren at gå op for barnet.

 

Det er ikke en legestue, hvor barnet er sammen med sine forældre hele tiden, men en nødvendighed.

Den første dag, er en samtale mellem Jer forældre og en pædagog fra stuen, hvor I har mulighed for at fortælle os, om Jeres barn, barnets vaner og liv indtil nu. Vi afsætter en time til startsamtalen. I vil også blive vist rundt i huset og på stuen. De efterfølgende dage vil være forholdsvis korte besøg i vuggestuen, idet barnet suger alle de nye indtryk til sig og hurtig bliver mæt.


Det barnet skal lære de første uger, er at sige farvel til Jer forældre, lære at I kommer igen selvom I har sagt farvel. Herudover skal barnet knytte sig til en eller to af de voksne på stuen, således at barnet vil kunne opleve tryghed her. Desuden skal i som forældre blive trygge ved Mini Ajax, at I oplever at pædagogen forstår og ser Jeres barn, og hvad barnet giver udtryk for, og opleve at vi passer godt på Jeres barn.


De følgende dage vil tiden hvor I som forældre er væk øges, dog således at vi har et telefonnummer, så vi hurtigt kan få fat i Jer til at komme til deres barn. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, hvor meget barnet kan magte, og planlægger herudfra dag for dag.

 

De første måneder efter at barnet er startet vil det få og have megen voksenstøtte, ligeså Jer forældre. Når barnet er faldet godt til i Mini Ajax, og føler sig tryg, da vil støtten aftage, og ligeledes informationsniveauet i forhold til Jer.

 

Det kan beskrives kort ved, at et nyt lille barn starter i Mini Ajax, som har brug for ekstra ressourcer. Første dag er det vigtigt at begge forældre er med, de følgende dage anbefaler vi at kun en enkelt forældre er med, eller en voksen som barnet er tæt knyttet til.


Når I som ny familie starter i vuggestuen, da skal I vide, at der ikke er noget der er for dumt at spørge om. Spørg bare! Som forældre er det vigtigt at I er trygge ved at efterlade jeres barn hos os, det kan være vanskeligt at passe andre gøremål, hvis I som forældre er usikre på om Jeres barn har det godt.

 

 

Som forældre er I altid velkomne til at ringe, for at høre hvordan jeres barn har det.