Mini Ajaxs historie

Ideen til at oprette en idrætsvuggestue, opstod i Ajax København Håndbold, i 2003. De kontaktede Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, som var med på ideen. Børneplanen var politisk blevet besluttet, at Københavns kommune ville udbygge antallet af daginstitutionspladser, så Idrætsvuggestuen blev en institution udviklet i forbindelse med Børneplanen.

 

Det er Danmarks første idrætsvuggestue, det betyder at vi er pionerer, vi vil udvikle Danmarks bedste idrætsvuggestue.

 

Ved idrætsvuggestue forstår vi en institution, hvor medarbejderne har et nuanceret og reflekteret syn på barnet i bevægelse. Hvor vi arbejder og udvikler de fysiske og psykiske rammer så de skaber rum til barnet i bevægelse.

 

Vi startede ud fra et ønske om at skabe og udvikle en institution, hvor energien i huset er stor, hvor børn og medarbejdere trives og udvikler sig, udvikle et miljø som skaber selvhjulpne børn med stort selvværd, udvikle et miljø og en kultur, hvor medarbejderne arbejder på et højt fagligt niveau.

 

Vi valgte at tvinge os selv til at tænke anderledes. Valgte at reflektere over og bevidst vælge hvad vi ville fylde ind i huset, hvilke spilleregler vi ville følge. Den røde tråd i processen har været og er fortsat, barnet i bevægelse, at se tingene i det perspektiv, at vores inventar og legeredskaber har flere anvendelsesmuligheder.

 

Vi vil vide hvad vi vil med det vi har i Mini Ajax. I den proces valgte vi at åbne vuggestuen uden traditionelt legetøj, idet vi mente at det ville hæmme os i vores udvikling af idrætsvuggestuen. Fysisk ville det tage for meget plads, plus det ville fjerne vores fokus på barnet i bevægelse. Alle ansatte var nye i udviklingen af en idrætsvuggestue, ingen havde prøvet det før. Medarbejderne var alle modige, vi sprang ud på det dybe, og alle kunne svømme.

 

 

Vi er en institution i bevægelse, som benytter vores undervisningsdage til at få ny information og viden. Vi er derfor i en løbende udviklingsproces. Vi er en institution i bevægelse.