Pædagogisk idræt

I Mini Ajax arbejder med idrætten, som pædagogisk redskab. Det vil sige at vi styrker barnets sociale relationer, kognitiv, psykisk og fysiske udvikling, ved at lave aktiviteter sammen med de andre børn. Dette kunne f.eks. være sanglege, følge efter hinanden på en motorikbane, vente på tur, lade barnet hoppe fra en rød måtte til en blå, en grøn osv.

 

Ved at stimulere barnets sanser bliver hjernen udviklet og det vil lettere mestre f.eks. sproget.

 

Ved hver aktivitet vil der altid være en pædagogisk bagdør, så alle børn kan være med eller trække sig uden at blive ekskluderet fra fællesskabet.