Selvhjulpenhed

I tråd med vores arbejde med de 3 primære sanser, vægter vi det at være selvhjulpen meget højt. Det er barnets egen oplevelse med sin krop, der udvikler det og giver erfaringen af, at ”jeg kan selv”, ”jeg mestrer selv”, og det øger barnets selvværd.

 

 

Det er vigtig for jeres barns udvikling at vi samarbejder – Mini Ajax og jer forældre.

 

 

Lad jeres barn selv gå ind/ud af vuggestuen, lige fra cyklen, bilen eller klapvognen. Lad jeres barn selv tage overtøjet af/på. Lige ledes sutsko, støvler og lignende. Hæng tøjet i garderoben, så jeres barn selv kan nå det, når barnet skal ud senere. Der hænger guides i garderoben for hvordan I bedst hjælper jeres barn med placering af tøjet.

 

 

Husk, at når vi som voksne gør det for barnet, så fratager vi barnet mulighed for udvikling.