Proprioceptive sans

Den proprioceptive sans, også kaldet muskel-led sansen, fortæller om menneskets fornemmelse af sig selv. Der sidder nogle små følere i alle muskler, led og sener, som registrere hvilken tilstand disse er i. Tilstanden meddeles til hjernen, som dermed altid ved hvilken position kroppen skal være i.

 

En god proprioceptiv sans gør bl.a. at kroppen kan rette sig ind i alle ønskede stillinger, uden brug af synet.

 

Når barnet har en god kropsbevidsthed kan det mestre sin egen krop. Er noget hårdt, tung eller let? Skal jeg holde det med hele hånden eller sprede fingrene? Er mine arme strakte eller bøjede? Osv.

 

 

Den proprioceptive sans stimuleres ved at barnet kravler, kravler op og ned af ting, hopper, går/løber, skubber og trækker tunge ting, går trillebør og selv får lov til at øse mad op og hælde vand i glasset.